Aktualności

III Niedziela Adwentu 2018r.- intencje.

INTENCJE MSZY ŚWIETYCH od 17 XII do 23 XII –2018r.

Pon.  630      1) + Antoniego Górala – od sąsiadów Sarlińskich.

                        2) + Władysławy Jaśniewicz – od wnuczki Jadwigi z mężem i prawnuczki Klaudii.

            1700    1) W int. ks. proboszcza z ok. imienin.

Wt.     630      1) + Kazimierza Chojeckiego w 32 r. śm., Marii i Franciszka Kozub.

                        2) + Michała Szweda w 15r. śm., żony Joanny, siostry Anny, wnuka Piotra.

                        3) + Elżbiety Więcek – od sąsiadów z Łapczycy.

           

Śr.      630      1)+ Anny Bielak w 5r. śm., od męża Tadeusza.

                        2) + Andrzeja Bóla – od rodziny Zająców.                      

            1700    1) + Ks. Prałata Władysława Bulandę – od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników ZSG w Łapczycy.                                                                                   

Czw.  630      1) + Władysława Więcka w r. śm., żony Marii, syna Jana, Bronisława Stanowskiego.

                        2) + Marii Walasek – od Kazimiery Rachfalskiej z rodziną.

            1700    1)+ Bronisława Podobińskiego – od siostry Janiny i rodziny Olszowskich.

Pt.      630      1) + Michała Smagi w 43 r. śm., żony Emilii, Bronisławy Szwed.

                        2) + Krystyny Kukla – od sąsiadów Anny i Zdzisława Witków.

            1700    1) + Krystyny Skrawacz – od sąsiada Wiesława Orła.

Sb.      630      1) + +Teresy Witek w 5 r. śm., męża Józefa, córki Krystyny, synów: Andrzeja i Ryszarda.

                        2) + Franciszka Michalika – od rodziny Kuklów.

                        3) + Teresy Niepsuj od rodziny Walasików.

                                                           III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE

700      1)       ++ Antoniego Górala, żony Wiktorii, córki Antoniny, synów: Jana, Andrzeja i Franciszka.

2) Za parafian/    

900      1) +Anny Puścizna w r. śm., męża Jana.

1030   1) + Zofii Buda w 15 r. śm.

            2) Za ++ wypominanych.

1600   + +Krystyny Góral Smaga, Michała Smagi w r. śm., żony Emilii, Bronisławy Szwed.

Bóg zapłać za zamówione intencje i złożone ofiary.

III Niedziela adwentu 2018r. - ogłoszenia.

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE 16 XII 2018r.

 1. Dziś rozpoczynają się dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin oraz nowenna do Dzieciątka Jezus.
 2. We wtorek o godz. 18:00 w WDK w Łapczycy odbędzie się II Charytatywny Koncert Kolęd oraz Kiermasz Świąteczny. Serdeczne zaproszenie dla wszystkich kierują: Dyrektor ZSG w Łapczycy, Szkolne Koło Caritas oraz Samorząd Uczniowski.
 3. Do skarbon są dziś zbierane ofiary na ogrzewanie i oświetlenie naszych kościołów. Ofiary prosimy złożyć w kopertach podpisanych wraz z nr domu.
 4. W środę (19 XII) całodzienna spowiedź św. przed Bożym Narodzeniem od godz. 830 do 1200; i od 1430 do 1700 (przerwa półgodzinna o 1000 i 1530) Prosimy aby ze spowiedzi skorzystali wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Również w środę od godz. 830 odwiedziny chorych w domach. Prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii.
 5. Próba asysty Liturgicznej Służby Ołtarza w środę (19 XII) o godz. 1800.
 6. Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W sobotę na godz. 800 prosimy rodziny: Krystyna Ostrowska, Maria i Rafał Nalepka, Janina Rzepka, Magdalena i Grzegorz Rzepka, Antoni Kumor Barbara, Ewa Stasiak, Michał Kumor.Są do nabycia czasopisma katolickie: Gość Niedzielny, Źródło i Promyczek Dobra dla dzieci.
 7. Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje opłatki, są do pobrania u p. kościelnego w zakrystii.

.

.

 

II Niedziela adwentu 2018r.- intencje.

INTENCJE MSZY ŚWIETYCH II TYDZIEŃ ADWENTU 2018r. / od 10 do 16 XII.

Pon.  630      1) + +Tadeusza Wojasa w 8r. śm., Alojzego ojca.

                        2) + Antoniego Kuchno – od sąsiadów: Kolarzów, Sasowskich i Sołtysów.

            1700    1) + Danutę Jachym w 8r. śm.,+ Aniele Strzałka, męża Henryka, córkę Marie.

Wt.     630      1) W int. ks. proboszcza z ok. imienin o błog. Boże., potrz. łaski i opiekę Matki Najśw. w życiu kapłańskim – od szafarza i rodziny Klimków.

                        2) + Anny Klimek – od męża i syna.

                        3) + Andrzeja Migdała – od Leszka Migdała z żoną i synami.

           

Śr.      630      1) + Franciszka Michalika w 1 r. śm.

                        2) + Józefa Jochyma w 20 r. śm., żony Władysławy, ++ rodziców: Jana i Marii.                      

            1700    + Stanisława Całkę w 15r. śm., zięcia Mieczysława, rodziców: Joannę i Antoniego Całków, Annę i Franciszka Migdał.

Czw.  630      1) + Ludwikę i Piotra Kęder, córkę Janinę; synów: Jana, Józefa, Mariana.

                        2) + Marii Łuczyńskiej – od Grażyny Szewczyk.

            1700    + +Anny i Władysława Buczek; syna Henryka.

Pt.      630      1) + Marię Strzałka – od sąsiadów Szelowskich.

                        2) + Alojzego Gałata - od rodziny Zająców.

            1700    + Stanisława Pagacza w 24 r. śm., ++ rodziców: Rozalii i Jana.

Sb.      630      1) + Pawła Bylicy w 11 r. śm., ojca Jana, Brata Waldemara.

                        2)+ Heleny Rachwalskiej w r. śm., męża Józefa.

                        3) + Mieczysława Górki – od Stanisławy Pagacz.

                                                           III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE

                                                                                                           

700      1)       + Rozalię Imiołek w r. śm., męża Władysława, Franciszka i Marii Zagórskich.

2)       Za parafian.

900      1) + +Władysława Więcka; rodziców: Annę i Andrzeja.

1030   1) + Edwarda Gadomskiego w r. śm., żony Anny.

            2) + Mieczysława Buczka – od wnuka Damiana.

1600   + +Genowefy i Franciszka Klimek, Tadeusza i Adama Sarlińskich.

Bóg zapłać za zamówione intencje i złożone ofiary.

II Niedziela adwentu 2018r.

II Niedziela Adwentu

9 grudnia 2018 r.

 1. Dziś dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie.
 2. Roraty dla dzieci są po południu o godz. 17.00; we wtorek i sobotę o godz.6.30. W tym tygodniu również we środę będą o godz.6.30.
 3. W poniedziałek rano pan organista rozpocznie roznoszenie opłatków po części północnej Łapczycy z rejonu „Przyłanki” – od strony Moszczenicy. Osoby które w zeszłym tygodniu nie mogły w domu przyjąć opłatków, pan organista zaprasza do zakrystii – są do pobrania u pana kościelnego.
 4. W czwartek - św. Łucji-  dzień modlitw za ofiary stanu wojennego.
 5. W najbliższą niedzielę 16.12. 2017r. składka do puszek na ogrzewanie i oświetlenie kościołów.
 6. Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie kościoła na niedzielę. W      sobotę na godz. 800 prosimy rodziny: Jadwigi i Tomasza Migdał, Iwony i Roberta Tokarz, Barbary i Stanisława Kożuchowicz, Agnieszki Gut, Moniki Kucharskiej.
 7. Są do nabycia czasopisma katolickie: Gość Niedzielny, Źródło, Promyczek Dobra dla dzieci.
 8. Młodzież rozprowadza ( za dobrowolną ofiarą) pamiątkowy kalendarz na 2019r.
 9. Panie z Caritas rozprowadzają świece wigilijne.

I Niedziela adwentu 2018r.

INTENCJE MSZY ŚWIETYCH –2018r.

Pon.   630      1) W int. Bogu wiadomej

                        2) + Andrzeja Migdała – od rodziny Mruków i Szafrańców.

11.00 – Pogrzeb Tadeusza Buda.

            1700       ++ Marii Miękina w r. śm., Władysława Migdała i żony Rozalii.

Wt.     630      1) + Barbary Famielec z ok. imienin; ++ Stefanii i Bronisława Michniak

                        2) + Marii Dyga w 25 r. śm., ++ Antoniny Klimek, męża Franciszka.

                        3) + Marii Łuczyńskiej – od kuzyna Henryka.

           

Śr.       630      1) + Franciszka Lisaka, żony Julii, Stanisława Lisaka.

                        2) + Fryderyka Michniaka w 15 r. śm. ++ rodziców Janiny i Tadeusza.               

            1700       + Stanisława Jaworskiego, żony Marii, synowej Marii, Józefa Zamęty, żony Wiktorii, syna Jana.

Czw.   630      1) + Rozalii Rzepka w 15 r. śm., męża Bronisława, syna Stanisława.

                        2) + Tadeusza Buda – od Marii i Stanisława Buda.

            1700       + Anny Klimek – od Anny i Łukasza Czaja.

Pt.       630      1) + Janinę Kęder w 20 r. śm.

                        2) + Anny i Henryka Łąckich w r. śm., Anny, Antoniego i Marii Sasowskich.

            1700       + Józefa Włodarczyka, żony Joanny i ++ z rodziny Włodarczyków.

Sb.      630      1) + Janiny Więcek w 10 r. śm., od męża.

           

            1030 2) W int. ks. proboszcza – imieninowa.

                        3) W int. Matki Generalnej Barbary Latocha w 25 lecie ślubów zakonnych – dzięk. błag.

            1700+ Mariana Pagacza i ++ rodziców: Rozalii i Jana, Julii Brzegowej i męża Stanisława, syna Konstantego.          

                                                                       II NIEDZIELA ADWENTU

700      1) + Mieczysława Zająca w 11 r. śm., ++ rodziców: Marii i Władysława, i + Józefa Całki.

2) + Franciszka Klimka w 20 r. śm., żony Antoniny i Marii Dyga./   3) Za parafian.

900      1) + Stefanii Migdał, męża Andrzeja, ++ rodziców Franciszka i Anny, Edmunda Głowackiego.

            2. + Janiny Góral w 10 r. śm. i męża Andrzeja.

1030   1) + Władysława Lizaka, żony Marii w r. śm.,

            2) W int. ks. proboszcza – z ok. imienin – int. od szafarzy Komunii Św.

1600   + Krystyny Skrawacz w 1 r. śm. ++ rodziców: Heleny i Józefa; Danuty Skrawacz.

Bóg zapłać za zamówione intencje i złożone ofiary.

I NIEDZIELA ADWENTU 2018r.

I Niedziela Adwentu

2 grudnia 2018 r.

 1. Wraz z pierwszą niedzielą adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Przeżywany przez nas Adwent jest czasem przygotowania na przyjście Chrystusa, czasem odnowy życia duchowego.
 2. Roraty przez cały Adwent będą o godz. 630. Natomiast dla dzieci w poniedziałek, środę, czwartek i piątek o godz. 17.00 zaś we wtorek i sobotę o 6.30. W poniedziałek o godz.17.00 rozpoczęcie rorat dla dzieci      – podanie programu i plansz adwentowych. Zapraszamy rodziców wraz dziećmi.
 3. Od wtorku od godz. 9.00 – z rejonu „Święta” /stroną południową/ Pan Organista rozpocznie roznoszenie opłatków wigilijnych.
 4. W środę po Mszy św. wieczornej zbiórka ministrantów.
 5. Spowiedź św. przed I piątkiem w środę, czwartek i piątek od godz. 16 30. W środę na spowiedź zapraszamy dzieci, w czwartek młodzież gimnazjalną, a w piątek młodzież starszą i dorosłych.
 6. W I-czwartek miesiąca modlimy się o powołana kapłańskie i zakonne. W czwartek na Mszę św. o godz.17.00 a potem na spotkanie w kościele zapraszamy dzieci z klasy 3 SP – przygotowujące się do I-wszej spowiedzi i Komunii Św. – wraz z rodzicami.
 7. W I-piątek miesiąca czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa. Msza św. i nabożeństwo do Serca P. Jezusa o godz. 630 i 1700. Modlimy się za dzieło misyjne Kościoła i składamy na ten cel ofiary. Odwiedziny chorych w domach od godz. 900. Prosimy zgłosić ich w zakrystii jak również Komunię św. w niedzielę.

W piątek na Mszę św. o godz. 17.00 przychodzą uczniowie klasy 8 SP i III Gimnazjum wraz z rodzicami. Na Mszę św. kandydaci do bierzmowania przynoszą swoje świece chrzcielne. Dla nich wraz z rodzicami po Mszy św. będzie spotkanie.

 1. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.30;10.30 i 17.00. W tym dniu od 12.00 do 13.00 – Godzina Łaski dla Całego Świata/ w tym czasie kościół będzie otwarty.
 2. W przyszłą niedzielę cała Polska pomaga Kościołowi na Wschodzie. Ofiary będą      zbierane do puszek.
 3. Od  nadchodzącej  niedzieli młodzież ze scholii parafialnej będzie rozprowadzać pamiątkowy kalendarz na 2019r.
 4. Serdeczne „Bóg Zapłać” za przygotowanie kościoła na niedzielę. W sobotę na      godz. 800 prosimy rodziny: Doroty Apryjas, Marii Rachwalskiej, Barbary i Grzegorza Gałat, Piotra Strzałki, Marii i Mariana Tokarz.
 5. Do nabycia są czasopisma katolickie: Gość Niedzielny, Źródło i Promyczek      Dobra dla dzieci.
 6. Od najbliższej niedzieli, jak co roku, będzie można nabywać świece wigilijne      jako pomoc świąteczną dla dzieci osieroconych i z domów dziecka. Świece      będą rozprowadzały panie z Caritasu.

Niedziela Chrystusa Króla - intencje.

INTENCJE MSZY ŚWIETYCH –NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA –2018r.

Pon.  630      1) ++ Anny i Jakuba Widełka.

                        2) + Apolonii Seruga i męża Romana w r. śm., i Tomasza Migdała wnuka.

            1700    1) ++ Zofii Rzepka w 10 r. śm., i męża Józefa.

Wt.     630      1) + Antoniego Buczka w 15 r. śm., i żony Anny.

                        2) + Marii Jochym i męża Jana, ++ z rodziny Jochymów i Bugajskich.

                        3) + Władysława Dębosza – od rodziny Sowów z Bochni.

           

Śr.      630      1) + Konstantego Migdała, syna Jana.

                        2) + Anny Klimek – od rodzin Pilchów i Kmiecików.             

            1700    + Józefa Serugi w 17r. śm., ++ rodziców: Antoniny i Władysława.

Czw.  630      1) + Stanisława Chlebka w 20 r. śm.

                        2) + Ryszarda Gąsiorka – od Zarządu i współpracowników żony – z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą w Bochni.

            1700    + Antoniego Kokoszki, żony Katarzyny, Marii II żony, syna Władysława.

Pt.      630      1) + Andrzeja Bóla z okazji imienin.

                        2) + Józefa Batko – od Alicji i Władysława Kaczmarczyków.

            1500    W int. pracowników Zakładu Przeróbki Solanek Jodowo-bromowych „Salko” o błog. Boże i opiekę N.M.P. i św. Barbary.

            1700    + Andrzeja Kukli z ok. imienin, żony Bronisławy.

Sb.      630      1) + Andrzeja i Janiny Góral.

                        2) + Władysławy Adamczyk w 29r. śm., męża Teodora, Janiny i Władysława Góral.

            1700 + Józefa Zająca – od sąsiadów Buczków.

                                                                       I NIEDZIELA ADWENTU

700      1)       + Heleny Pachuta w r. śm. i męża Jana.

2)       Za parafian.

900      1) + Władysława Rzepki w 9 r. śm., syna Janusza, Stefanii Lech w r. śm., męża Władysława.

1030   1) W int., pewnej rodziny – dziękczynno błagalna.

            2) + ks. Prałata Władysława Bulandy – od rodziny Pawłowskich.

1600   + Czesława Nowakowskiego, żony Anny, Edwarda Rakoczego.

Bóg zapłać za zamówione intencje i złożone ofiary.

Niedziela Chrystusa Króla.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

25 listopada 2018 – Niedziela Synodalna.

 1. Uroczystość Chrystusa Króla to patronalne święto Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza.
 1. Nabożeństwa w tym tygodniu o godz. 1700: jutro do św. Anny,
 2. W środę 9-ta rocznica konsekracji biskupiej Pasterza naszej diecezji – bpa Andrzeja Jeża.
 3. W piątek św. Andrzeja apostoła.
 4. Serdeczne” Bóg Zapłać” za przygotowanie kościoła na niedzielę.

w środę do MB Nieustającej Pomocy.

5. I-sobota miesiąca Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 630 i godz. 1700 tylko w kościele parafialnym.

6 W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny okresem Adwentu. W adwencie nie zdobimy ołtarzy kwiatami, zamiast kwiatów składamy ofiary.

W sobotę na godz. 800 prosimy rodziny:

Anny Chlebek, Urszuli Szcząchor, Marty i Krzysztofa Ponisz, Marii i Andrzeja Apryjas, Iwony i Rafała Jankowskich.

W ostatnim tygodniu, zostało zdewastowane miejsce Pamięci Narodowej – złamano znak i tuje przy pomniku AK, oraz zaśmiecono teren - miejsce obok figurki Matki Bożej. Jest to wandalizm – zachowanie zasługujące na potępienie. Módlmy się o opamiętanie dla sprawców – których zachowanie zdaje się być oznaką wewnętrznych dramatów tak psychicznych jak i duchowych.

Są do nabycia czasopisma katolickie: Gość Niedzielny, Źródło i Promyczek Dobra dla dzieci.

XXXIII Niedziela Zwykła - intencje.

INTENCJE MSZY ŚWIETYCH od 19 XI do 25 XI –2018r.

Pon.  630      1) + Anny Klimek – od Mariana Smagi.

                        2) + Czesława Michniaka – od sąsiadów Noskowiczów.

            1700    1) + Mieczysława Ślęczka w 4 r. śm.

Wt.     630      1) + Marii Więcek, męża Michała, syna Tadeusza.

                        2) + Jana Oleksego – od rodziny Michniaków, Malaców i Sowów.

                        3) + Krystyny Góral Smaga – od sąsiadów Dominów.

           

Śr.      630      1) + Augustyna Rachfalskiego – od rodziny Wojasów z Krakowa.

                        2) + Heleny Buczek – od rodziny Radoń z Gawłowa.            

            1700    + Henryka Migdała w r. śm.,

Czw.  630      1) + Zbigniewa Gierka w 9 r. śm., Antoniego Całki.

                        2) + Bronisławy Parwa – od koleżanek z pracy córki Barbary.

            1700    + Janiny Stachowicz, m. Władysława.

Pt.      630      1) + Krzysztofa Bania – od Szkółki Piłki Nożnej „ Fair Play” z Siedlca.

                        2) + Eugenii Korta – od sąsiadów Kasperczyków.

            1700    + Marii Tokarz w 20 r. śm. i męża Mariana.

Sb.      630      1) + Stanisława Migdała w 27 r. śm., ++ rodziców: Czesława i Antoniny, Jana i Heleny Pachuta.

                        2) + Bronisławy Skrawacz w 28 r. śm., męża Władysława, syna Jana, Józefa Palucha.

                        3) + Leona Nowaka – od Ryszarda Nowaka z rodziną z Krakowa.

                                               XXXIV NIEDZIELA – CHRYSTUSA KRÓLA

700      1)       + Anny i Józefa Świerczek, Marii i Józefa Świgost.

2)       + Stanisława Pagacza w 8 r. śm., ++ rodziców: Anny i Józefa.        

900      1) + Antoniego Zająca, ż. Bronisławy i ++ z rodziny.

            2)  Za parafian.

1030   1) + Mariana Bóla w 30 r. śm., ++ Michaliny i Józefa Sarlińskich.

           

2) W int. pewnej rodziny, imieninowa – dzięk. błag.

1600   + Adama Kurpińskiego w 3 r. śm.

Bóg zapłać za zamówione intencje i złożone ofiary.