Historia Parafii

Najstarsza wzmianka o Łapczycy znajduje się w dokumentacji kardynała Idziego z 1105 roku, czytamy tam: „Łapczyca jest własnością opactwa tynieckiego”. O kościele w Łapczycy czytamy natomiast w bulli papieża Grzegorza IX z 1229 roku. W 1340 roku zbudowano kościół murowany, dar króla Kazimierza Wielkiego. W XV wieku osada przenosi się niżej, wzdłuż dzisiejszej drogi krajowej E4. Tu zbudowano w 1509 roku kościół drewniany pw. św. Anny, który spłonął dnia 14 IV 1728 roku. Następny drewniany kościół zbudowano w 1733 roku. Kościół ten rozebrano po wybudowaniu nowej świątyni. W miejscu gdzie stał drewniany kościół znajduje się aktualnie kapliczka (po przeciwnej stronie obecnego kościoła) Obecny neogotycki kościół bogaty w detale zbudowano w 1933 roku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz barokowy przedstawiający św. Annę, na tęczy umieszczono barokowy krucyfiks. Pochodzą one z rozebranego, drewnianego, kościoła.

 

Tekst opracował: Ks. mgr Jan Adamczyk